Antiskalant SW (Deniz Suyu Membran Koruma Kimyasalları)

GAMAPLEKS - RO-MG. SW 

Endüstriyel Reverse Osmos Üniteleri için
( Deniz suyu membran koruyucu Antiscalant )

Deniz suyu Reverse Osmos Sistemlerinde işletme anında membrana dozlanan
Kompleks yapıcı membran Koruyucu ve membran ömrünü arttırıcı bir malzemedir.
Kalsiyum ,magnezyum.baryum ve demir iyonlarının membrana
Zarar vermesini ve membran kapasitesinin düşmesini kesinlikle önler.

Özellikleri
PH…aralığı……………………………..….:  8,3 –8,7 +- 1
Görünüm………………………………......:  Hafif sarımtırak vizkoz sıvı
Kullanma dozu……………………..…......:  3-5 ppm ( 3-5 mg/litre )
Özgül ağırlık………………………..….......: 1,140 -+ 0,01 ( 20 C◦ )
Yapısı…………………………………..…....: P.C. P.S zehirli madde ihtiva etmez.

Kullanım Alanları

Besi Çiftlikleri
Üretim Tesisleri
Tershaneler
Deniz Taşıtları
Su Soğutma Kuleleri