Soğutma Suyu Kimyasalları

GAMAKOR 

Soğutma suyu kireç ve korozyon önleyici

Ürün Hakkında

Soğutma suyu sistemlerinde kireçlenme , korozyon, biyolojik kirlilik ve birikinti oluşumu endüstriyel tesislerin verimini ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir.. Soğutma suyu şartlandırma maliyeti, bütün operasyon maliyetine kıyasla çok düşük bir bütçe gerektirir iken, tesis verimliliği ve işletme verimliliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

 ÜRÜNÜN  UYGULANABİLECEĞİ  SİSTEMLER

    -Soğutma kuleleri

   -Kapalı ve yarı kapalı devre soğutma sistemleri

   -Her türlü soğutma proses suyu

 

Soğutma sistemi su şartlandırma programı ve yönetimi ile, kireç ve birikinti önleyicilerin, korozyon inhibitörlerinin ve biyositlerin kombine olarak kullanıldığı bir mühendislik hizmeti vermektedir.

GAMAKOR : Açık, yarı açık ve kapalı devre soğutma devrelerinde kireç ve korozyon önleyici , kireç, çamur ve birikinti temizleyici , bakteri ve yosun önleyici biyositler içeren bir kompleks yapıdadır.

 

Kullanım Alanları

Besi Çiftlikleri
Üretim Tesisleri
Tershaneler
Deniz Taşıtları
Su Soğutma Kuleleri